Nocna prohibicja w Tychach.

 


Tychy będą kolejnym miastem z zakazem sprzedaży alkoholu w sklepach nocnych. Wczoraj radni przyjęli stosowną uchwałę w tej sprawie. Zakaz sprzedaży będzie dotyczył sklepów na terenie całego miasta w godzinach od 24.00 do 6.00.
Wprowadzenie ograniczenia umożliwia nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prawo zaczęło obowiązywać w marcu i umożliwiło samorządom wyznaczanie obszarów, gdzie alkoholu nie będzie można sprzedawać oraz ustanawiać limit dla liczby punktów jego sprzedaży.
– Zmiana przepisów dała nam narzędzia do wprowadzenia zmian. Oczywiście były one konsultowane z organizacjami pozarządowymi, zasięgnęliśmy też opinii jednostek pomocniczych miasta, Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkie były za wprowadzeniem zmian – mówi Urszula Paździorek-Pawlik, przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w tyskiej RM.

Zakaz sprzedaży alkoholu będzie dotyczył sklepów na terenie całego miasta w godzinach od 24.00 do 6.00. Przyjęta uchwała określa także maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wynosi ona 250 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz na piwo, 212 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 206 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

W uchwale wskazano również limity dotyczące spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży. Zdecydowano o przyznaniu 149 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz na piwo, 97 na sprzedaż trunków zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 103 na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tychy to drugie miasto w woj. śląskim, które wprowadziło nocną prohibicję – takie rozwiązanie przyjęto już w Bytomiu. Natomiast w Katowicach projekt uchwały ograniczającej sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych w śródmieściu jest już po konsultacjach społecznych.


Źródło : https://slask.onet.pl/