Pływaj z Kubusiem.

 


MOSiR Tychy wraz ze Śląskim WOPR i producentem napojów KUBUŚ zapraszają dzieci w wieku 7-9 lat do udziału w akcji nauki pływania „Pływaj z Kubusiem”.

REGULAMIN AKCJI PŁYWAJ Z KUBUSIEM 2018

1. W Akcji mogą wziąć udział dzieci w wieku 7-9 lat.
2. Zajęcia w ramach Akcji odbywają się trzy razy w tygodniu – łącznie 9 zajęć zgodnie z harmonogramem Akcji.
3. Dzieci uczestniczące w Akcji powinny mieć ze sobą własny ręcznik, strój kąpielowy, okularki pływackie, klapki i mydło do mycia (czepki zapewnia organizator).
4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Akcji jest:
a) wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
b) wpłacenie w Recepcji Krytej Pływalni bezzwrotnej opłaty w wysokości 60,00zł za uczestnictwo w Akcji.
5. Rodzice/opiekunowie prawni nie przebywają w trakcie zajęć na brodziku (za wyjątkiem ostatniej lekcji pokazowej)