Przyjdź na debatę i wypowiedz się w sprawie Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego.

 


„Młode Tychy – aktywne włączenie się tyskiej młodzieży w procesy obywatelskie” – pod takim hasłem w najbliższy poniedziałek, 4 czerwca odbędzie się spotkanie z tyską młodzieżą.

Blisko 400 młodych tyszan wzięło udział w warsztatach, których celem było wspólne wypracowanie pilotażowego modelu Regulaminu Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego zorganizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy. Spotkania odbyły się w dziewięciu szkołach tj. liceach, technikach oraz szkołach zawodowych. Razem debatowano między innymi nad możliwościami zwiększania wpływu młodzieży na swoje otoczenie oraz poczuciem  sprawczości w kwestiach, które są dla młodych ludzi ważne.

Podsumowaniem tego etapu wdrażania w mieście młodzieżowego budżetu jest zorganizowanie debaty pod hasłem „Młode Tychy – aktywne włączenie się tyskiej młodzieży w procesy obywatelskie”. Debata odbędzie się 4 czerwca br. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta Tychy,sala 102 (I piętro). Główne wyzwanie jakie stoi przed uczestnikami spotkania to wspólna dyskusja na temat kształtu oraz poszczególnych zapisów tyskiego młodzieżowego modelu budżetu partycypacyjnego, jak również wspólna warsztatowa praca nad kampanią dot. promocji budżetu w tyskich szkołach. Jednocześnie mamy nadzieję, że Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny jest jednym z pierwszym działaniem realizowanym w ramach szerszego przedsięwzięcia pn. Młode Tychy, którego celem jest włączenie młodych tyszan w procesy obywatelskie oraz wykształcenie liderów, kreatywnych młodych ludzi, którzy będą w przyszłości rozwiązywali ważne problemy naszego regionu.


Źródło : http://umtychy.pl/