Działania funkcjonariuszy Policji i SOK.

 


Tyscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, prowadzili działania pod nazwą „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”. Ich celem jest kontrola w rejonie przejazdów oraz informowanie i edukacja uczestników ruchu o zagrożeniach jakie czyhają na przejazdach kolejowych.

Celem działań „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj” jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach, wynikających z braku ostrożności na przejazdach oraz utrwalenie wśród użytkowników dróg nawyku zatrzymywania się przed każdym przejazdem, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa.

W czasie działań policjanci i funkcjonariusze SOK apelują do kierowców korzystających z przejazdów o stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i opuszczonych zapór oraz zatrzymywanie się przed znakiem „Stop”. Apel kierowany jest głównie do młodych kierujących oraz odrębnie do pieszych informując, aby nie przechodzili przez przejazd przy opuszczonych zaporach i nie poruszali się po torowiskach.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/