Spotkanie z cyklu Mozaika Górnośląska.

 


Zielone Tychy
Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza na Mozaikę Górnośląską

10 maja o godz. 18.00 Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza do Starego Magistratu (pl. Wolności 1) na ósme spotkanie z cyklu Mozaika Górnośląska.

Obszar zieleni odgrywa niezwykle ważną rolę w przestrzeni miejskiej. W projektach zagospodarowania przestrzennego tzw. Nowych Tychów, realizowanych w II połowie XX wieku, znajdowała się oś zielona, parki, skwery, zieleń w ciągu komunikacyjnym…

Ile udało się zrealizować? Jak dzisiaj wygląda tyska architektura krajobrazu i jak ją oceniamy?
Ile Tychy zyskały, a ile straciły w okresie intensywnej rozbudowy miasta?

O tyskiej architekturze krajobrazu rozmawiać będą Wojciech Czech, architekt, regionista, historyk sztuki, regionalista, w latach 1990-1994 wojewoda katowicki oraz Robert Skitek, architekt, autor projektu zagospodarowania południowo-wschodniej części nabrzeża Jeziora
Paprocańskiego i orędownik dokończenia zielonej osi.

Cykl historyczny Mozaika Górnośląska, zainaugurowany został przez Muzeum Miejskie
w Tychach we wrześniu 2017 roku.
Podczas spotkań ze znawcami regionu, naukowcami, pasjonatami różnych dziedzin poruszane są tematy skupione wokół historii, kultury, tradycji i zwyczajów, a nade wszystko mieszkańców Górnego Śląska, ich pasji, zainteresowań i twórczości.
Dyskusje z gośćmi prowadzi Marek Piechniczek, dziennikarz, rodowity tyszanin.

Wstęp jest wolny.


Źródło : http://umtychy.pl/