Tychy za 17 mln zł planują zbudować nową drogę do centrum.

 


Nową drogę, która połączy ul. Oświęcimską w Tychach (droga krajowa nr 44) z jedną z ważniejszych arterii w śródmieściu – ul. Grota-Roweckiego – zbuduje przy wsparciu budżetu państwa tyski samorząd. I etap inwestycji, szacowany na 17 mln zł, dostał właśnie 9,9 mln zł dotacji.

O planowanej inwestycji oraz otrzymanej dotacji miasto poinformowało informacji prasowej. Nowa droga stworzy alternatywne połączenie dla ruchu równoległego do Alei Bielskiej i częściowo ul. Katowickiej. Usprawni także dojazd do centrum miasta z rejonu ul. Jaworowej i Sadowej.

„W Tychach tak, jak w każdym mieście w naszym kraju, z roku na rok samochodów przybywa. Powoduje to zwłaszcza w godzinach szczytu problemy komunikacyjne. Dlatego każda droga, która pomoże rozładować ruch i odciążyć główne drogi wyjazdowe do miasta, jest bardzo ważna i z pewnością zostanie doceniona przez kierowców wjeżdżających do Tychów od strony północnej” – uznał, cytowany, prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Zadanie pod nazwą „Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach” miasto podzieliło na dwa etapy. W pierwszym zostanie wykonanie połączenie ulicy Grota Roweckiego z ulicą Jaworową, a w drugim przebudowane skrzyżowanie ulic Oświęcimskiej, Czarnej i Sadowej.

Pierwszy etap uwzględnia budowę mostu nad Potokiem Tyskim, przebudowę skrzyżowań z ul. Starokościelną i Sadową oraz budowę całej infrastruktury towarzyszącej. Projektowane są m.in. chodniki dla pieszych oraz ścieżki rowerowe.

Etap drugi obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Oświęcimskiej, Czarnej i Sadowej z dostosowaniem jego parametrów do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu. Obecne skrzyżowanie zostanie rozbudowane o sygnalizację świetlną i dodatkowe pasy ruchu.

„Aktualnie trwają prace nad dokumentacją projektową, którą musimy zaktualizować. Jak tylko to zrobimy, zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Planujemy, że będzie to miało miejsce w drugim kwartale tego roku” – zasygnalizował dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach Wojciech Łyko.

Koszty realizacji pierwszego etapu inwestycji miasto szacuje na blisko 17 mln zł. Blisko 9,9 mln zł zapewnią środki z tworzonej co roku w budżecie państwa rezerwy subwencji ogólnej. W sumie cała inwestycja pochłonie ponad 20 mln zł.

Będzie to już kolejne połączenie drogi nr 44, prowadzące w kierunku śródmieścia Tychów. Pod koniec 2016 r. miasto otworzyło nowy łącznik między ul. Asnyka, przy której znajduje się m.in. główny tyski dworzec kolejowy, z ul. Mikołowską (to nazwa innego odcinka DK44).

Również tamto połączenie powstało przy wsparciu środków rezerwy subwencji ogólnej. Odciążyło jedyną dotąd, wiodącą wcześniej w tym kierunku, ul. Burschego. Ułatwiło też dojazd do otwartego rok wcześniej w Tychach wielopoziomowego parkingu systemu Park&Ride przy dworcu kolejowym. Do wartej 4 mln zł inwestycji budżet państwa dołożył 2,9 mln zł.


Źródło : http://www.portalsamorzadowy.pl/