Segregacja odpadów po nowemu.

 


Na mocy zmienionych 1 lipca ub. roku przepisów zmieniają się zasady segregacji odpadów w gminach: szkło ma trafić do zielonego pojemnika, papier – do niebieskiego, metale i plastik – do żółtego, a odpady kuchenne – do brązowego. Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, iż zmiany te spowodowane są niskim poziomem recyklingu śmieci w Polsce.

W budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych czy miejscach, gdzie powstają odpady komunalne, pojawiły się brązowe pojemniki/worki na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek kuchennych. Do nich mają trafiać odpady pochodzenia roślinnego, obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych, przeterminowane produkty spożywcze, odpady kuchenne (resztki żywności, fusy po kawie i herbacie), stary chleb, przeterminowane wyroby cukiernicze, ciasta, drożdżówki itp., jaja, skorupki jaj.

Nie należy natomiast do pojemników tych wrzucać: kości, mięsa, odchodów zwierzęcych, tkanin, materiałów nieorganicznych, papieru, papierosów, materiałów i substancji zanieczyszczających (np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne).

Na pojemnikach/workach brązowych pojawi się napis, które z nich są przeznaczone na odpady kuchenne, a które na trawę.

Więcej informacji na www.master. tychy.pl oraz www.tzuk.tychy.pl


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 14/541