Spotkanie tyskich mundurowych z licealistami z III LO.

 


Młodzież z III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego spotkała się z policjantami w ramach kampanii promocyjno- informacyjnej pod nazwą „Policję tworzą ludzie… twórzmy ją razem”. Promocja zawodu policjanta oraz wyczerpujące przedstawienie kryteriów doboru może dla młodych i zainteresowanych tym zawodem uczestników być pierwszym krokiem do wstąpienia w szeregi mundurowych.

W inicjatywie wzięli udział uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Wyspiańskiego w Tychach. Do wstąpienia w szeregi Policji zachęcał przedstawiciel Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Andrzej Sira oraz st. asp. Marci Dziedzic z tyskiej komendy.

Podczas spotkania podinsp. Andrzej Sira omówił poszczególne etapy procesu kwalifikacyjnego. Zaprezentowany został film przedstawiający test sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

St. asp. Marcin Dziedzic omówił wykorzystywany w codziennej służbie sprzęt, który rozpoczął lawinę pytań. Pytania zainteresowanej młodzieży dotyczyły zarówno przyjęcia, jak i zadań policjantów na konkretnych stanowiskach.

Policjanci rozdawali ulotki zawierające podstawowe informacje dotyczące wymagań, które kandydat musi spełniać. Mundurowi podkreślili walory pracy, która daje wiele satysfakcji z służby, możliwości rozwijania swoich zainteresowań, pasji i umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Policjanci wkrótce odwiedzą inne szkoły, gdzie będą zachęcać młodych ludzi do wstąpienia w szeregi naszej formacji. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie policji śląskiej.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/