„Archiwum nowych miast. Tychy i Nowa Huta” w Muzeum Miejskim.

 


Muzeum Miejskie, Dawna Młótownia – 13 kwietnia 2018 r., godz. 18.00
Zapraszamy do Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9) na otwarcie wystawy „Archiwum nowych miast. Tychy i Nowa Huta. Zdjęcia Zygmunta Kubskiego, Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala”. Ekspozycja objęta została patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Potrwa do 30 czerwca br.

Źródłem wystawy są dwa fotograficzne zespoły archiwalne pochodzące z Tychów i Nowej Huty. Archiwum tyskie, składające się ze zdjęć Zygmunta Kubskiego, fotoamatora dokumentującego począwszy od połowy lat 50 ub. w. przez ponad trzydzieści lat zostało zeskanowane i udostępnione poprzez stronę www Muzeum w Tychach. Jego krytyczne opracowanie dopiero się rozpoczyna. Archiwum Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala pochodzące z lat 1949-1970 znajduje się pod opieką krakowskiej Fundacji Imago Mundi. Fotografie te były wielokrotnie wystawiane i publikowane, znalazły się w opracowaniach dotyczących zarówno historii polskiej fotografii, jak i historii Nowej Huty.

Zbiory te łączy nie tylko temat, nowe miasta socjalistyczne, ale i czas powstania, druga połowa ub. w. W obu zbiorach mieszają się rejestry, prywatne płynnie przepływa w oficjalne, robocza dokumentacja staje się ironicznym zapisem peerelowskiej rzeczywistości. Właśnie ów chwiejny status jest wielką zaletą zdjęć Kubskiego, Makarewicza i Penatala, pozwala na nowe odczytania, często zapewne wbrew intencjom autorów: najciekawsze wydaje się to, co pomiędzy obrazami, potencjalne znaczenia, próba ich wydobycia.

Kuratorem wystawy jest Wojciech Nowicki.

Wystawa powstała we współpracy z krakowską Fundacja Imago Mundi.


Źródło : http://muzeum.tychy.pl/