Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej w Tychach.

 


Niedawno MZUiM rozstrzygnął przetarg na budowę zatoki autobusowej w rejonie ronda Strefowego przy ul. Towarowej w Tychach. Zakres prac obejmuje wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem przystankowym, budowę chodnika, przebudowę sieci energetycznej, ale co najważniejsze zlikwidowane zostanie przejście dla pieszych w rejonie wylotu ul. Fabrycznej, na którym dochodziło do wypadków.

Realizacja przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy obejmuję budowę zatoki autobusowej i chodników, a w drugim nastąpi demontaż istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie wylotu z ul. Fabrycznej. Podczas wykonywania prac będą występowały miejscowe zawężenia jezdni, a w rejonie robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ruch pieszych zostanie zabezpieczony i przekierowany na najbliższe przejście dla pieszych.

Pierwsze prace już ruszyły. Koszt zadania to nieco ponad 300 tys. zł. Realizacja powinna zakończyć się w czerwcu.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/