Ostatnie dni składania wniosków do budżetu partycypacyjnego Razem Tychy 2019.

 


Tylko do 19 lutego mieszkańcy mogą składać wnioski do budżetu partycypacyjnego Razem Tychy 2019. Jest 5 milionów złotych do wydania.

Formularze wniosków w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej razemtychy.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30 pok. 209 oraz w Punktach Konsultacyjnych.

Do formularza z propozycją projektu należy dołączyć listę z podpisami 15 mieszkańców danego okręgu popierających zadanie, mapkę z propozycją lokalizacji oraz zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.

Projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, tj. w roku 2019.

Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno ono być zlokalizowane na terenie należącym do miasta, lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste. Własność terenu można ustalić korzystając z map przygotowanych dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych, zamieszczonych na stronie: sit.umtychy.pl oraz pod numerem tel. 32 776 34 55 lub osobiście w biurowcu Balbina Centrum przy ul. Barona 30, pok. 209.

Szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla danego Okręgu Konsultacyjnego.

Formularze z propozycją projektu można złożyć do 19 lutego br.:

  1. osobiście w następujących punktach:
    • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  przy ul. Barona 30, pok. 209,
    • Urząd Miasta Tychy Biuro Obsługi Klienta przy al. Niepodległości 49,
    • Punkcie Konsultacyjnym każdego Okręgu Konsultacyjnego, których adresy można znaleźć tutaj
  2. mailowo na adres kontakt@razemtychy.pl 
  3. listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”.

Wśród zgłoszonych już projektów znalazły się między innymi organizacja kina letniego, doświetlenie ciągów komunikacyjnych, organizacja półkolonii czy rozbudowa parkingu. Więcej informacji na stronie: www.razemtychy.pl

Załączniki


Źródło : http://umtychy.pl/