OskArt 2018 – Moje Miasto.

 


Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD jest organizatorem Spółdzielczego Konkursu Plastycznego Pt. ,,Moje Miasta” z okazji 60-lecia jej istnienia o nagrodę OskArt 2018.

Tematem prac będzie pokazanie Tychów z perspektywy historycznej, współczesnej i wizji przyszłości.

Celem konkursu jest wyłonienie prac, które wskażą najzdolniejszych, kreatywnych młodych oskardowskich twórców.

Organizator przewiduje ufundowanie dla trójki laureatów konkursu 10-miesięcznego udziału w zajęciach Szkoły Rysunku i Malarstwa w autorskiej pracowni artysty, grafika Wojciecha Łuki. Wartość tych nagród ustalona w kwocie 1500zł/uczestnika za rok szkolny.

Regulamin konkursu zostanie zamieszczony w następnym wydaniu gazety Oskard.


Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/