WKU Tychy – Kwalifikacja wojskowa 2018.

 


W 2018 roku przed komisjami lekarskimi mają obowiązek stawić się mężczyźni urodzeni w 1999 roku, oraz mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy jeszcze nie posiadają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Oprócz tego na komisję lekarską zostaną wezwane osoby urodzone w latach 1997-1998, które  ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej, a termin odroczenia kończy się przed terminem kwalifikacji oraz te osoby, które wnioskowały o zmianę kategorii zdrowotnej.

Na kwalifikację wojskową muszą stawić się również kobiety urodzone w latach 1994—1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz te, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Kwalifikacja wojskowa 2018 – WKU Tychy

  • Tychy: od 12.03.2018 r. do 23.03.2018 r. i od od 03.04.2018 r. do 12.04.2018 r. (ul. Ciasna 3)
  • Powiat Bieruńsko-Lędziński – od 26.03.2018 r. do 16.04.2018 r. (ul. Lędzińska 24, Lędziny)
  • Powiat Mikołowski – od 21.03.2018 r. do 12.04.2018 r. (ul. Konstytucji 3 Maja 18, Mikołów)
  • Powiat Pszczyński – od 26.02.2018 r. do 27.03.2018 r. (ul. Bogdaina 24, Pszcyzna)


Źródło : http://www.dziennikzachodni.pl/