Darmowa komunikacja podczas smogu.

 


Darmowa komunikacja dla kierowców w dni smogowe – to już postanowione! Dokument podpisali: zarząd GZM, KZK GOP, MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry oraz Koleje Śląskie.

Decyzja o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów, podejmowana jest do godz. 15 dnia poprzedzającego. Porozumienie dopuszcza również możliwość wprowadzenia bezpłatnych przejazdów w sytuacjach nadzwyczajnych. Organizatorzy potrzebują wówczas czterech godzin, aby wdrożyć odpowiednie procedury.

Podczas dni smogowych, na terenie metropolii z darmowej komunikacji publicznej będą mogli skorzystać właściciele samochodów wraz z jedną osobą towarzyszącą. Warunkiem jest pozostawienie pojazdu w domu i zabranie ze sobą dowodu rejestracyjnego.

Dzień smogowy będą ogłaszać Koleje Śląskie, które – na podstawie uchwały Zarządu Województwo Śląskie – prawo do bezpłatnych przejazdów będą wprowadzać w sytuacji, gdy normy zanieczyszczeń powietrza zostaną przekroczone przynajmniej na jednym z siedmiu obszarów, wyodrębnionych w prognozach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Podczas poniedziałkowego dnia smogowego, z darmowych przejazdów skorzystało około 1 tys. osób.

Natomiast na obszarze Metropolii bezpłatne przejazdy w Dni Smogowe zostaną ogłoszone w sytuacji, gdy prognozy przekroczenia norm będą dotyczyć przynajmniej jednego z dwóch obszarów wyznaczonych przez WIOŚ, obejmującego swoim zasięgiem gminy i miasta Metropolii. Chodzi o obszar centralny oraz rybnicko-pszczyński.

 


Źródło : GZM