Usług e-urzędu coraz więcej.

 


E-urząd, który jeszcze kilka lat temu był nowością i wszyscy się go uczyliśmy, dziś stał się powszechny. W 2016 roku liczba pism otrzymanych i wysłanych elektronicznie poprzez platformy ePUAP i SEKAP wyniosła 2643, a w ubiegłym roku aż 5508. Powiększa się też katalog spraw, które załatwimy kilkoma kliknięciami. Obecnie Urząd Miasta udostępnia na platformie SEKAP 226 tzw. kart usług.

Na stronie głównej tyskiego bip.umtychy.pl mamy „Elektroniczną skrzynkę podawczą” z dwoma platformami – ePUAP i SEKAP. – SEKAP to platforma regionalna, działająca w naszym województwie, z której w Tychach można skorzystać od 2015 roku – mówi Aneta Luboń-Stysiak, sekretarz Urzędu Miasta Tychy. – Z usług na tej platformie korzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz instytucje administracji publicznej. Z kolei ePUAP to platforma ogólnopolska, za pomocą której można się kontaktować z jednostkami administracji publicznej, instytucjami publicznymi, ale rzecz jasna również z urzędami miast i gmin. EPUAP oferuje m.in. profil zaufany, który umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego.

Na stronie bip.umtychy.pl można wybrać platformę, na której znajdują się katalogi usług. Platforma SEKAP to 16 „teczek” – od budownictwa, dowodów osobistych, meldunków, spraw konsumentów, po kulturę i sport, a w każdej po co najmniej kilka konkretnych tematów. Wyszczególnione są przepisy, potrzebne dokumenty, jakie trzeba złożyć, można też pobrać wzory pism, podań itd.

Podobnie jest w przypadku ePUAP, gdzie znajduje się katalog spraw liczący ponad 20 tematów (np. praca i zatrudnienie, motoryzacja i transport, odpisy aktu stanu cywilnego, podatki, opłaty, zabezpieczenie społeczne). Klikając np. w odpisy aktu stanu cywilnego, mamy możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa czy zgonu. W innym miejscu można też dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

Jest kilka poziomów załatwiania spraw. Komunikacja jednostronna polega na pobraniu wzoru, wypełnieniu go i przyniesieniu do urzędu, ewentualnie na elektronicznym wypełnieniu formularzy i elektronicznym przesłaniu. Natomiast komunikacja dwustronna to np. dokonywanie opłat. Choć część usług tego nie wymaga, warto zaopatrzyć się w profil zaufany, który jest bezpłatny lub płatny podpis kwalifikowany. Z odpowiednią instrukcją dotyczącą tych zagadnień można zapoznać się na stronie http://umtychy.pl/urzad-miasta.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 1/528