Wspólny bilet w metropolii od 1 stycznia 2018.

 


We wtorek, 19 grudnia, Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i przedstawiciele organizatorów komunikacji w regionie – KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry – podpisali porozumienie ws. ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. Co to oznacza? Zamiast kilku biletów jednorazowych – mieszkańców metropolii będzie obowiązywał jeden wspólny. A dzieci i młodzież szkolna do 16. roku życia od 1 stycznia 2018 może jeździć komunikacją miejską za darmo.

Zmienią się też ceny niektórych biletów.

To komunikacyjna rewolucja i chwila historyczna – ocenił podczas konferencji towarzyszącej podpisaniu porozumienia Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. – Od 1 stycznia 2018 roku na terenie Metropolii mieszkańcy będą mogli w końcu podróżować swobodnie, posiadając jeden, wspólny bilet jednorazowy – mówił. Zgodnie z przyjętą propozycją, od początku przyszłego roku na terenie metropolii zacznie obowiązywać nowa taryfa biletowa, a organizacją komunikacji zajmie się nowy, powołany w listopadzie twór – Zarząd Transportu Metropolii, który docelowo zastąpi dotychczasowych przewoźników.

O ile ujednolicenie systemów KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry już wcześniej funkcjonowało, o tyle wciąż różne bilety obowiązywały w KZK GOP i MZK Tychy. W praktyce oznaczało to, że dotychczas pasażerowie, podróżujący komunikacją miejską pomiędzy Tychami a aglomeracją śląską, musieli uważać na to, do autobusu z jakim logo wsiadają, a wybierając linie, kursujące u dwóch różnych organizatorów – posiadać ze sobą dwa bilety, co przekładało się również na wzrost kosztów podróży.

Od 1 stycznia 2018 wszystko to się zmieni, a mieszkańcy Metropolii będą mogli swobodnie podróżować po jej obszarze ze wspólnym biletem jednorazowym. Będzie on uprawniał do przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi obsługiwanymi przez KZK GOP, MZK i MZKP.

Jak ustalono w podpisanym we wtorek, 19 grudnia, porozumieniu od 1 stycznia ceny papierowych biletów jednorazowych pozostaną na dotychczasowym poziomie cen biletów KZK GOP. Bilet obowiązujący w jednym mieście lub gminie GZM lub ważny przez 20 minut ma kosztować 3,20 zł (3 zł elektroniczny). Bilet na dwa miasta lub 40-minutowy – 3,80 zł (3,60 zł), a za bilet na trzy i więcej miast lub ważny przez 90 minut zapłacimy 4,80 zł (4,4 zł). Dla pasażerów MZK Tychy ceny biletów papierowych wzrosną, od 20 do 40 groszy.

Nowa taryfa dla biletów okresowych będzie z kolei wdrażana od 1 kwietnia 2018. Za to zmienią się ich ceny. Bilet imienny ważny w KZK GOP przez trzydzieści dni na jedno miasto zamiast 120 zł będzie kosztował 93 zł (ulgowy – 46,50 zł), a na terenie całej metropolii 138 zł (zamiast 146 zł). Bilet sieciowy na okaziciela ma być warty 168 zł. Ceny biletów kwartalnych to z kolei odpowiednio: 236 zł dla biletu imiennego na jedną gminę i 344 zł dla biletu imiennego na całą sieć.

Z kolei dla pasażerów MZK Tychy ceny biletów nieco wzrosną. Porównując stary i nowy cennik, różnica ta wyniesie od 20 do 40 groszy. Przykładowo bilety bez limitu przejazdów i ważne w autobusach i trolejbusach, które dotąd kosztowały 120 zł, od stycznia będą już po 126 zł.

– Należy pamiętać jednak, że za te sześć złotych pasażerowie MZK Tychy otrzymają możliwość podróżowania po całym obszarze KZK GOP, który dotąd był dla nich niedostępny – przypomina Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Od stycznia 2018 roku będzie także obowiązywać bezpłatna komunikacja dla dzieci do lat szesnastu. Co ważne, nie muszą oni już teraz wyrabiać sobie Śląskiej Karty Usług Publicznych, by skorzystać z ulgi. – Do końca marca wystarczy legitymacja szkolna. Potem jednak kartę trzeba będzie już mieć – mówi Karolczak. Trzeba będzie wtedy zarejestrować zniżkę (100%) na karcie ŚKUP, której wdrażanie na terenie gmin porozumienia tyskiego niebawem się rozpocznie.


Źródło : http://www.dziennikzachodni.pl/