GOP: Czy powstanie kolej metropolitalna ?

 


Czy kolej na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia będzie wspierana przez powstający związek metropolitalny? Pozostająca w fazie organizacji, ale rozpoczynająca swoją działalność już za niecały miesiąc metropolia górnośląska rozważa zaangażowanie się we wsparcie systemu kolejowego na terenie konurbacji. Możliwy scenariusz zakłada zakup taboru, który zostałby przekazany Kolejom Śląskim.
Wraz z początkiem przyszłego roku rozpocząć swoją działalność ma Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Nowy związek metropolitalny powstały na mocy specjalnej ustawy będzie otrzymywał dochody z budżetu państwa, do jego kasy trafią także składki członkowskie od należących do niego gmin. W zamian przejmie część zadań spoczywających na barkach tego szczebla samorządu. Ma to pomóc w bardziej kompleksowym zarządzaniu na obszarze konurbacji górnośląskiej, która – choć administracyjnie mocno rozdrobniona – w rzeczywistości stanowi w wielu aspektach jeden organizm.

Jedną z dziedzin, którymi zajmie się G-ZM, będzie transport. Władze związku, który jako organizacja istnieje już od kilku miesięcy i przygotowuje się do pełnienia swojej roli, zastanawiają się obecnie nad rolą, jaką na podległym mu obszarze mogłaby pełnić kolej. Jak poinformowała w listopadzie Polska Agencja Prasowa, rozważanym scenariuszem jest nawiązanie szerokiej współpracy z Kolejami Śląskimi.

Organizacja myśli też o możliwości zakupu własnego taboru kolejowego i przekazania go KŚ. – Koleje Śląskie nie mają pociągów, którymi mogłyby obsłużyć kolej metropolitalną. A jeżeli my z pieniędzy unijnych moglibyśmy dostać dofinansowanie na takie składy, byłoby to tańsze, niż gdyby kupować usługę u operatora, który będzie sam musiał kupić pod tym kątem pociąg i policzy amortyzację w 100 proc. – mówił przewodniczący zarządu G-ZM Kazimierz Karolczak cytowany w depeszy agencyjnej.

Przedstawiciele G-ZM zachowują jednak bardzo dużą ostrożność w rozmowach o ewentualnym zaangażowaniu się organizacji w transport kolejowy. Nie informują więc na razie ani jak dużych dostaw można się spodziewać, ani na jakie trasy mogłyby zostać skierowane nowo zakupione pojazdy. – W tej chwili prowadzone są analizy dotyczące możliwości utworzenia kolei metropolitalnej i ewentualnych kosztów wdrożenia tego projektu – potwierdziła jedynie Kamila Rożnowska z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej G-ZM.

– Wyniki tych analiz będą znane po pierwszym kwartale – zapowiada nasza rozmówczyni, dodając, że wówczas G-ZM będzie informować szerzej o ewentualnej realizacji przedsięwzięć z zakresu transportu kolejowego. Według sugestii zawartej we wspomnianej depeszy PAP inauguracja kolei metropolitalnej mogłaby nastąpić w 2019 r. Początkowo mogłaby ona objąć odcinki Dąbrowa Górnicza – Katowice – Gliwice oraz Tarnowskie Góry – Katowice – Tychy / Oświęcim. Spekulacji tych nie potwierdził jednak jednoznacznie Departament Promocji i Komunikacji Społecznej G-ZM.


Źródło : http://www.transport-publiczny.pl/