Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS w Tychach w kampanii przeciwko przemocy.

 


W tym roku od 1 do 19 listopada Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS w Tychach przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” koordynowanej przez Fundację Po drugie.

Głównym celem kampanii jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy. Działania w jej ramach odbywają się na każ- dym kontynencie i w każdym kraju. W tym roku specjaliści z tyskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zapraszają do skorzystania z porad w ramach „Otwartych dni Ośrodka”. Od poniedziałku do czwartku w godz. 8–17, a w piątek od 8 do 15 będzie można porozmawiać z psychologiem i pracownikiem socjalnym. Oferowana będzie pomoc osobom mającym trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych lub doznających jakichkolwiek form przemocy w rodzinie lub będących w innych kryzysach życiowych.

Każdego dnia kampanii psycholog Ośrodka przeprowadzi również warsztaty pt. „Bezpieczna randka” w klasach ósmych szkół podstawowych. Szkoły, które włączyły się w kampanię to: SP 14, SP 5, SP 37, SP 7, SP 23, SP 19, ZS 1, ZS 2.

Ponadto w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych związanych z miastem zostaną umieszczone artykuły na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Natomiast całodobowo przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii będzie dyżurował konsultant.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Kolor pomarańczowy jest sygnałem ostrzegawczym, a prowadzone w ramach światowej akcji działania mają właśnie ostrzegać, edukować i zwracać uwagę na problem przemocy.

Zapraszamy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w Tychach przy ul. Nowokościelnej 27; tel. (32) 227–05–75; Tyska Niebieska Linia – tel. (32) 322–70–04.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 39/520