Akcja Zima : Stan gotowości wyznaczony.

 


800 ton soli drogowej i 1000 ton piasku – takim zapasem, w razie wystąpienia zimowej aury, dysponuje konsorcjum odpowiedzialne za zimowe utrzymanie tyskich dróg. Od 31 października niezależnie od pogody w mieście oficjalnie rozpocznie się zima… a dokładniej Akcja Zima.

Jak co roku pracę wszystkich służb miejskich koordynuje Miejski Ośrodek Dyspozycyjny przy Straży Miejskiej. Czynne są ogólnodostępne, całodobowe numery telefonów MDO: linia bezpłatna 986 oraz linia płatna 32 776 39 86. Z kolei pod numerem telefonu 501 46 42 46 lub 32/227 70 06 pracownicy MZUiM pełnią całodobowe dyżury, przyjmując zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg. Dyżurni MZUiM przez cały czas są w stałym kontakcie z dyspozytorami firm realizujących Akcje Zima w sezonie 2017/2018, nadzorują i koordynują przebieg akcji, monitorują warunki atmosferyczne oraz stan dróg.

Tej zimy za odśnieżanie dróg i chodników w Tychach odpowiada konsorcjum trzech firm: Master (lider konsorcjum), V&T oraz BIO-EKOS. Ci wykonawcy są już znani, bowiem wygrali trzyletni przetarg i pracowali na tyskich drogach przez dwa ostatnie sezony.W magazynach wykonawców zgromadzono 800 ton soli. Piasku jest 1000 ton. Gdyby załadować na ciężarówki samą sól drogową, którą już zgromadzono w bazach i ustawić je jedna za drugą, to utworzyłyby sznur pojazdów wzdłuż całej alei Niepodległości – od estakady przy Straży Pożarnej, aż do skrzyżowania przy Policji. A to przecież zabezpieczenie tylko na początek zimy, reszta zamawiana będzie i dowożona na bieżąco.Do walki ze śniegiem konsorcjum, ma do dyspozycji 12 pługo-piaskarek, 18 ciągników, 6 samochodów dostawczych, 4 koparko-ładowarki. Wszystkie pługo-piaskarki i ciągniki są wyposażone w GPS-y, które pozwalają zlokalizować pojazd na e-mapie i monitorować jego pracę. Ponadto w Akcji Zima bierze udział 6 brygad do ręcznego odśnieżania.

W Tychach obowiązują trzy standardy odśnieżania dróg. Pod szczególnym nadzorem znajdują się DK-1 i DK-86 wraz z węzłami. Tu obowiązywać będzie II podwyższony standard, co oznacza, że sprzęt będzie wyjeżdżał na te drogi w pierwszej kolejności. Natomiast DK-44 oraz drogi powiatowe utrzymywane są w II standardzie. Drogi gminne o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym – według III standardu zimowego utrzymania.Warto dodać, że na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności odśnieżania stosowana będzie sól drogowa (w przypadku wystąpienia temperatur poniżej -8 st. C do soli zostanie dodany chlorek wapnia), sól i mieszanka piaskowo-solna – na ulicach wylotowych z centrum miasta do dzielnic podmiejskich pierwszej kolejności odśnieżania, mieszanka piaskowo-solna i piasek na pozostałych ulicach w dzielnicach śródmiejskich (druga kolejność odśnieżania) oraz piasek – na drogach gminnych w dzielnicach podmiejskich, ciągach pieszych, chodnikach, placach, parkingach.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/