„ZNICZ 2017” – zmiany w organizacji ruchu.

 


27 października 2017 roku o godz. 6:00 rozpoczną się działania „ZNICZ 2017”. Akcja potrwa do 2 listopada 2017 roku do godziny 22.00. Tyscy policjanci apelują o ostrożną i rozsądną jazdę, dostosowywanie się do oznakowań ograniczających prędkość, zakazujących parkowanie pojazdów czy nakazujących ruch jednokierunkowy.

Utrudnienia w ruchu na tyskich drogach:

  • ruch jednokierunkowy na ul. Nowokościelnej od dnia 30.10.2017 od godz. 8:00 do 02.11.2017 do godz. 18:00
  • ruch jednokierunkowy na ul. Kościelnej od dnia 31.10.2017 od godz. 8:00 do 02.11.2017 do godz. 20:00
  • na ul. Cmentarnej umieszczony zostanie 8 znaków B-36 od dnia 30.10.2017 od godz. 8:00 do 02.11.2017 do godz. 24:00
  • na ul. Oświęcimskiej po północnej stronie ustawione będą dwa znaki zakazu zatrzymywania się B-36 z tabliczkami o treści „Nie dotyczy autobusów MZK” za wylotem łącznicy bezpośredniej oraz za wlotem łącznicy pośredniej („ślimaka”) w dniach od 28.10.2017 do 02.11.2017 oraz dwa znaki b-36 po południowej stronie ul. Oświęcimskiej
  • na parkingu przy cmentarzu centralnym ustawiony będzie znak D-19 „TAXI” z tabliczką o treści „4 stanowiska” i strzałką w prawo w dniach 30.10.2017 do 02.11.2017
  • ustawione dwa zestawy znaków B-21 „zakazy skrętu w lewo” na ul. Oświęcimskiej przed skrzyżowaniem z ul. Bratków – w dniach 30.10.2017 do 02.11.2017 bariery zagradzające fizyczny zjazd w ulicę Bratków pozostaną do dyspozycji i regulacji Policji przez cały okres obowiązywania zakazu,
  • na wlocie do ul. Bratków ustawiony zostanie znak C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” oraz tablice kierunkową U-3c na wylocie z ul. Bratków do ul. Oświęcimskiej – w dniach 30.10.2017 do 02.11.2017
  • wygrodzony zostanie odcinek pasa wyłączenia z ul. Oświęcimskiej w ul. Beskidzką (kierunek Bielsko – Biała) od jego początku do przejścia dla pieszych w dniach 30.10.2017 do 02.11.2017
  • na ul. Jaskrów w rejonie przewężenia pomiędzy posesjami 44 i 62 ustawione zostaną znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” wraz tabliczkami T-25 a i c – w dniach od 30.10.2017 do 02.11.2017

Aby bezpiecznie dojechać do celu i wrócić do domu kierujmy się następującymi zasadami:

1. W miarę możliwości korzystajmy ze środków komunikacji publicznej. Specjalne linie autobusowe, tramwajowe, będą „uprzywilejowane” w ruchu i dojedziemy nimi tam, gdzie samochód prywatny nie będzie mógł wjechać, a tym bardziej zaparkować.

2. Prowadząc samochód nie jedźmy na pamięć. W rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nekropolii, niekiedy na głównych ciągach komunikacyjnych, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego. Zwracajmy uwagę na znaki drogowe!

3. Należy pamiętać, iż polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów świetlnych, znaków drogowych. Jeżeli policjant zabroni wjazdu, to nie ma czasu na dyskusje i wdawanie się w polemikę. Trzeba stosować się do poleceń.

4. Parkujmy samochód z głową, zgodnie z przepisami, w dozwolonych miejscach. Samochodem nie wjedziesz na cmentarz, z wyjątkiem osób posiadających specjalne zezwolenia. Zadbajmy o to, aby samochód nie blokował wjazdu lub wyjazdu z drogi bądź dostępu do wcześniej prawidłowo zaparkowanego pojazdu. Przypominamy, że samochody pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione i utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/