Zmiana organizacyjna w Urzędzie Pracy.

 


Od 01 stycznia 2018r. rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy – mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko- lędzińskiego odbywać się będzie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy.

Od 01 stycznia 2018 r. nie będzie możliwości zarejestrowania się w Punkcie Obsługi Klienta w Lędzinach.

Przypominamy o możliwości elektronicznej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl.


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/