Z dziennika budowy Wodnego Parku Tychy [foto]

 


Wodny Park Tychy na dobre zapuszcza korzenie! Na zewnątrz wykonywane są już nasadzenia roślin oraz trwa formowanie kwietników w strefie basenów zewnętrznych. Zobaczą nas i usłyszą! – w obiekcie trwa montaż oświetlenia, przeprowadzane są również próby mikrofonów i nagłośnienia wewnętrznego. Rozpoczęły się prace związane z wykańczaniem groty z natryskami a łoża przeznaczone do łaźni piwnych dojechały już na budowę. Strefa dziecięca nie tylko mieni się kolorami, ale ma już zamontowaną zjeżdżalnie z batyskafu. W całym obiekcie trwa montaż przyborów sanitarnych (umywalek i misek ustępowych).


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/