Ponad 3 tysiące Ukraińców w Tychach.

 


Stopa bezrobocia w Tychach utrzymuje się na poziomie niewiele przekraczają- cym 3 procent – poinformował Powiatowy Urząd Pracy.

W ostatnich tygodniach liczba pozostających bez pracy tyszan nieco wzrosła – z 1952 osób na koniec sierpnia do 1986 według stanu na 25 września br. Jednocześnie – jak poinformował na sesji Rady Miasta prezydent Andrzej Dziuba – tyski PUP odnotowuje fakt zatrudnienia w miejscowych firmach ponad 3 tysięcy legalnie pracujących obywateli Ukrainy.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 35/516