Tychy wybudują Dom Pomocy Społecznej.

 


28 września br. Arcybiskup Wiktor Skworc i Andrzej Dziuba – prezydent Tychów podpisali w Tychach umowę notarialną dotyczącą nabycia od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego nieruchomości położonej w Kobiórze na terenie o łącznej powierzchni 31 169 m2.

Gmina nabyła te nieruchomość za kwotę 9 610 000 zł i chce, by w tym miejscu powstał Dom Pomocy Społecznej.

–  W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy list intencyjny w tej sprawie, cieszę się, że w ciągu kilku miesięcy udało się załatwić wszystkie formalności i dziś możemy rozpocząć realizację naszych planów. Niezwłocznie przystępujemy do pracy. W Tychach brakuje miejsc dla osób wymagających opieki. Już teraz znaczna część osób starszych, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogą sprostać trudom życia codziennego jest lokowana w innych miastach na terenie naszego województwa. Mamy świadomość, że w starzejącym się społeczeństwie potrzeby będą jeszcze większe, a zapotrzebowanie na zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i chorym będzie rosło – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

W nowym Domu Pomocy Społecznej znajdzie się miejsce dla co najmniej 80 osób.

– Jestem zadowolony, że teren ten przeszedł w ręce tyskiego samorządu,  życzę, by Dom Pomocy, który na nim powstanie długo służył mieszkańcom miasta – mówił po podpisaniu aktu notarialnego Arcybiskup Wiktor Skworc.

Nieruchomość składa się z czterech działek o łącznej powierzchni ponad 3,1 hektara oraz budynków na nich posadowionych. Gmina nabyła te nieruchomość za kwotę 9 610 000 złotych. Cena ta została uzgodniona przez obie strony w czasie negocjacji, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Podpisany dziś dokument zakłada, że środki zostaną przekazane na konto Archidiecezji Katowickiej do końca października 2017 roku.

Wydatki gminy w zakresie zabezpieczenia potrzeb osób starszych wynoszą co roku ponad 3 miliony złotych.

– Z kwoty tej ponad 1 mln złotych przeznaczonych jest na pokrycie kosztów pobytu dla 54 mieszkańców miasta w DPS św. Anna w Tychach.  Natomiast ponad 2 miliony to wydatki związane z pokryciem kosztu pobytu dla 85 mieszkańców miasta, którzy przebywają w innych domach pomocy społecznej na terenie naszego województwa. Rosnące zapotrzebowanie powoduje, iż tylko jedna funkcjonująca w tym zakresie placówka jest niewystarczająca – mówi Marianna Feith – dyrektor MOPS w Tychach.

Obecnie na umieszczenie w domu pomocy społecznej oczekują 52 osoby, z których 33 chcą zamieszkać w domu na terenie naszego miasta. Oprócz tego 16 osób zostało umieszczonych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. św. Kaliksta I.


Źródło : http://umtychy.pl/