Z końcem wakacji zakończyły kursy bezpłatne autobusy na Paprocany.

 


Pięć wakacyjnych linii autobusowych, które bezpłatnie dowoziły tyszan z róż- nych zakątków miasta do pętli przy Ośrodku Wypoczynkowym w Paprocanach, kursowało w lipcowe i sierpniowe weekendy oraz w świątecznym dniu 15.08. Według informacji uzyskanych w Miejskim Zarządzie Komunikacji w tym czasie skorzystało z nich ponad 7 tysięcy pasażerów.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 31/512