Umowy z WFOŚiGW na przebudowę wodociągu i likwidację kotłowni w Tychach.

 


Śląskie gminy przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizują ambitne plany związane z inwestycjami proekologicznymi. Pomimo faktu, że to okres zimowy najbardziej sprzyja zanieczyszczeniu powietrza przez substancje emitowane z domowych palenisk, w walce z tym zjawiskiem nie ma wakacji. Wszak już od 1 września obowiązywać będzie uchwała antysmogowa Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego. Gminy biorą się więc ostro do pracy.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach przebuduje wodociąg w ulicach: Junaków, Fabryczna, Jędrzejowskiej, Dzwonkowa. Istniejąca sieć azbestowo-cementowa charakteryzuje się niskimi parametrami fizycznymi oraz częstymi awariami. Ponadto nie zapewnia dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach zadania zaplanowano budowę sieci wodociągowej o całkowitej długości 797,2 mb oraz 33 sztuk przepięć wodociągowych.
Na to zadanie Fundusz przeznaczył w formie pożyczki 247.604 zł.

Nie wypada w tym miejscu pominąć informacji o tym, że tyski PEC nie ustaje w pozyskiwaniu kolejnych funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wspierającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Do prawie 12 mln zł otrzymanych z początkiem sierpnia br. PEC dorzuca kolejną znaczącą kwotę.

Oto bowiem podpisana została umowa z WFOŚiGW na likwidację kotłowni Wilkowyje w Tychach. Wartość dofinansowania wyniosła 9 mln zł, a koszt całego przedsięwzięcia zamyka się kwotą 14 mln zł.


Źródło : http://nettg.pl/