Darmowe przejazdy dla dzieci pobierających zasiłek rodzinny.

 


Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że od 1 września 2017 dzieci i młodzież ucząca się do 21 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – pobierająca zasiłek rodzinny z gminy wchodzącej w skład tyskiego porozumienia międzygminnego jest uprawniona do darmowego przejazdu na terenie gminy miejsca zamieszkania. Dokumentem uprawniającym do bezpłatnego przejazdu jest zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego wydane przez właściwy miejscowo miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej.

W przypadku, kiedy pasażer chciałby skorzystać z przejazdu autobusem także poza terenem gminy w której mieszka, ma możliwość dokupienia dopłaty miesięcznej o symbolu D-2 w cenie 13,50 PLN. Dopłaty można zakupić w sieci sprzedaży MZK Tychy oraz poprzez aplikację SkyCash zainstalowaną w telefonie komórkowym oraz w Internecie na stronie GoPay.


Źródło : http://www.mzk.pl/