Festyn Rewitalizacyjny Osiedla N,O.

 


Urząd Miasta Tychy i Miejskie Centrum Kultury w Tychach zapraszają na imprezę Kultura Osiedla –Osiedle Kultury na osiedlu N i O związaną z Programem Rewitalizacji dla Miasta Tychy.

Program Rewitalizacji to proces ożywiania miasta, który ma na celu dodania energii obszarom zagrożonym negatywnymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Rewitalizacja jest inspirowana przez samorząd, powinna aktywizować i pobudzać mieszkańców, przedsiębiorców, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz związki wyznaniowe do twórczego zmieniania problemowych części miasta na lepsze, bardziej przyjazne miejsca do życia.

19 sierpnia, godz. 15:00

Alejki w pobliżu Klubu Orion

„Kultura osiedla – osiedle kultury”

W programie: animacje i warsztaty dla dzieci z Fabryką Kultury, zajęcia sportowe z Akademią Piłki Nożnej, Nordic Walking i wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Wstęp wolny.