PORANKI MUZYCZNE Machowska / Gut / Małachowski „Magia muzyki kameralnej”.

 


Dziedziniec Teatru Małego – niedziela, 30 lipca 2017 r., godz. 11.00

Niezwykłość i bogactwo muzyki kameralnej, bez względu na gatunek do którego przynależy, opiera się w szczególności na współpracy i wzajemnym zrozumieniu muzykujących razem artystów. To m.in. zainspirowało muzyków zespołu,

do subiektywnej selekcji utworów różnych gatunków i opracowania ich na własny skład instrumentalny.

W swoim repertuarze zatem, zespół posiada zarówno utwory muzyki poważnej jak również utwory z pogranicza muzyki klasycznej, jazzowej
i rozrywkowej.

Kompozycje m.in.:  Joseph Horovitza, George Gershwina, Alfreda Schnittke, Josepha Kosmy, Henryka Warsa, Jerzego Petersburskiego, Władysława Szpilmana zagrają: Gabriela Machowska-Kopietz — pianistka, Anna Gut – klarnecistka
i Jacek Małachowski – akordeonista i kameralista.

Dziedziniec Teatru Małego, wstęp wolny