Trwa remont ulicy Mikołowskiej.

 


W minionym tygodniu rozpoczął się remont ul. Mikołowskiej w Tychach. Roboty koncentrują się na odcinku od granicy z Mikołowem oraz między ul. Burschego a skrzyżowaniem przy browarze.

Stara nawierzchnia ul. Mikołowskiej została już sfrezowana na fragmencie od ul. Burschego do ul. Katowickiej. Na ten tydzień zaplanowano regulację studzienek oraz kratek ściekowych, a następnie ułożony zostanie asfalt. Roboty odbywać się będą także przy granicy Tychów z Mikołowem. Tam wyremontowane zostaną fragmenty nawierzchni na nitce prowadzącej w stronę Mikołowa. Z uwagi na natężenie ruchu prace prowadzone są głównie nocą oraz w weekendy. W ciągu dnia samochody poruszają się po wyfrezowanym odcinku drogi.Planowo remont powinien zakończyć się w drugiej połowie sierpnia, a realizuje go Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Katowic. Koszt wszystkich prac to około 600 tys. zł.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/