Projekt „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+”.

 


PROJEKT „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB W WIEKU 30+ NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO ORAZ MIASTA TYCHY”

Szukasz pracy? Jesteś bezrobotną kobietą w wieku 30+, długotrwale bezrobotnym mężczyzną w wieku 30+ lub bezrobotnym mężczyzną w wieku 50+, zamieszkałym/ą na terenie miasta Tychy lub powiatu bieruńsko-lędzińskiego, zarejestrowanym/ą w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach?

Istnieje możliwość przeszkolenia zawodowego, poradnictwo zawodowe oraz udział w trzymiesięcznym stażu zawodowym z wynagrodzeniem w wysokości 1750,00 zł netto / m-c .

Rekrutacja do II tury projektu (15 osób) odbędzie się w dniach 2 – 18 sierpnia 2017 r.

Dokumenty i wzory wniosków do pobrania ze strony Projektu:
www.izba.tychy.pl/aktywizacja

ORGANIZATOR PROJEKTU :
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa
w Tychach, 43-100 Tychy,
ul. Grota Roweckiego 42 p. 331,
tel./fax 32 327 72 77, 32 327 73 77
Adres e-mail: aktywizacja@izba.tychy.pl

PARTNER PROJEKTU:
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59,
tel. 32 781 58 61

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 521 170,28 zł

Załączniki
REGULAMIN REKRUTACYJNY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KARTA OCENY
DEKLARACJA UDZIAŁU

Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/