WFOŚiGW wyłoży środki na ciepło i chłód dla Tychów.

 


Podpisana została kolejna umowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Poddziałania 1.7.2 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”. Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, dla 2 projektów pn.:„Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach” oraz „Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-3”, realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia pierwszej umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach, a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Tychach.

Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 1.270 tys. zł dla projektu „Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach” zostanie przeznaczona na zmodernizowanie 0,72 km sieci ciepłowniczej. W wyniku prac modernizacyjnych nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2478,75 GJ/rok, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 277,62 MG-CO2, a redukcja emisji pyłów oscylować będzie na poziomie 0,04 MG/rok. Całkowity koszt projektu wynosi oko. 5.253.785 zł Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu planowana jest w latach 2017 – 2019.

Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 7.130 tys. zł dla projektu – „Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-3” zostanie przeznaczona na modernizację sieci ciepłowniczej na odcinku 4,72 km oraz instalacje 59 szt. indywidualnych węzłów cieplnych. W wyniku prac nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 6962,10 GJ/rok, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 779,75 MG-CO2, a redukcja emisji pyłów oscylować ma na poziomie 0,1 MG/rok. Całkowity koszt projektu wynosi 13.654.157 zł. Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu planowana jest w latach 2017 – 2019.

W galerii: podpisanie umowy z tyskim PEC w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Poddziałania 1.7.2 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” (zdjęcia: WFOŚiGW w Katowicach).