Są oferty na przebudowę Turyńskiej i Oświęcimskiej.

 


Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach otworzył oferty na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 44. Najtańsza oferta, opiewająca na nieco ponad połowę budżetu inwestora, została złożona przez firmę Eurowia Polska.
Inwestycja przewiduje modernizację drogi krajowej nr 44 w Tychach. Dokładny jej zakres to budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ulicy Turyńskiej i Oświęcimskiej, które leżą w ciągu DK-44. Dodatkowo przebudowany zostanie fragment tej drogi krajowej o długości 2,497 m.

Zadaniem wykonawcy będzie m.in.: budowa przepustów i przejść pieszo-rowerowych, budowa węzła drogowego typu karo z dwoma rondami i czterema łącznicami, a także łącznikiem rond, budowa ekranów akustycznych o długości ponad 1 km, budowa wiaduktu oraz budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED.

Najtańsza oferta złożona w przetargu złożyła Eurovia Polska i opiewa ona na 89,961 mln zł. W przetargu pojawiły się również propozycje od firm: Kobylarania (102,729 mln zł), Budimex (102,696 mln zł), M-Silnice (95,325 mln zł) i Mostostal Warszawa (95,583 mln zł) oraz konsorcjów: IMB-Podbeskidzie i Alpine (113,545 mln zł), Strabag Infrastruktura Południe i Strabag (109,876 mln zł), Pavimental Polska i Pavimental (97,916 mln zł), Banimex i Azi-Bud (159,436 mln zł), a także Trakcja PRKiI i Akcine Bendrove „Kauno Tiltai” (99,946 mln zł).

Na realizację przedsięwzięcia Tychy planowały przeznaczyć 163,939 mln zł. To oznacza, że wszystkie ofert mieszczą się w budżecie inwestora, a wręcz cześć z nich opiewa na kwoty znacznie poniżej tego limitu.

Podczas oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę (60%), okres gwarancji jakości i rękojmi (20%), doświadczenie kluczowych specjalistów (10%) oraz technologię prowadzenia robót (10%). Wszyscy oferenci przewidują, że inwestycja zostanie zrealizowana po 540 dniach od daty rozpoczęcia. Prawie wszyscy zaproponowali także taki samo okres gwarancji i rękojmi (120 miesięcy), wyróżnia się jedynie firma Kobylarnia (121 miesięcy).


Źródło : http://www.rynekinfrastruktury.pl/