Mega park wodny napędzany ściekami.

 


Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w czwartym kwartale tego roku otworzy w Tychach jeden z najnowocześniejszych parków wodnych w Europie.

Obiekt przy ul. Sikorskiego o powierzchni 10,6 tys. mkw. będzie zasilany biogazem powstającym w oddalonej o 6,2 km tyskiej oczyszczalni ścieków, której firma jest właścicielem. Gaz transportowany będzie najdłuższym w Polsce rurociągiem biogazu. Na terenie parku powstała już bioelektrociepłowania, gdzie biometan będzie przekształcany w energię elektryczną i cieplną. W kompleksie produkowany będzie także chłód, a przygotowana woda lodowa zasili urządzenia wentylacyjne i klimatyzatory. Dodatkową energię zapewni odzysk ciepła z wody i z powietrza. Jak podaje inwestor w komunikacie, „w celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka, że Wodny Park Tychy będzie pełen energii, pracownicy spółki opracowali plan bezpieczeństwa energetycznego obiektu”.

Jednak to, co ma szanse stać się największym magnesem, to niespotykane dotąd w Polsce atrakcje: m.in. zjeżdżalnia Aqualoop z pionowym startem, a także symulator surfingu pod dachem. W kompleksie będzie też m.in. basen ze sztuczną falą z plażą, zakończony sceną widowiskową, gdzie organizowane mają być koncerty, łaźnie piwne z relaksacyjnymi seansami, rwąca rzeka i basen z podnoszonym dnem umożliwiający prowadzenie zajęć w wodzie. Co ciekawe dach obiektu przykryty będzie folią EFTE umożliwiającą opalanie naturalnym światłem słonecznym wewnątrz budynku.

Budowa aquaparku trwa od 2015 roku. Planowany koszt inwestycji to 92 mln zł netto. Inwestor pozyskał 50 mln zł od banku Pekao z dziesięcioletnią perspektywą spłaty, a resztę stanowią środki własne spółki. Projektantem jest studio Schick Architekci, generalnym wykonawcą Mostostal Warszawa, a inżynierem kontraktu Bud-Invent. 


Źródło : http://eurobuildcee.com/