Pierwszy górski rajd Uniwersytetu Trzeciego Wieku [relacja, foto].

 


W ramach obchodów X lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tychy, 17 maja 2017 odbył się pierwszy górski rajd w Węgierskiej Górce.
Grupa 250 słuchaczy tyskiego U.T.W., oraz zaproszonych słuchaczy U.T.W Dąbrowa Górnicza, udała się tam  specjalnym pociągiem. Utworzono 4 grupy rajdowe, które przeszły po trasach, które opracował opiekun III grupy turystyki , pan Ryszard Szner. Grupy startowały z Cięciny oraz z Cisca.
Trasa przebiegała miedzy innymi szlakiem Westerplatte Południa. Na mecie rajdu uczestników oczekiwał posiłek, a po nabraniu sil odbyło się kilka konkursów na temat wiedzy turystycznej  oraz konkurs piosenki turystycznej. Po zaciętej walce puchar zdobyła III grupa UTW Tychy.
W rajdzie, uczestniczyli także : Kierownik UTW pani Anna Kolny, rada seniorów UTW na czele z przewodniczącą panią Ireną Łojek.
Rajd odbył się dzięki zaangażowaniu wielu słuchaczy UTW.

Tekst: Edward Pitura   &   Foto: Marian Nizio