Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Tychach.

 


W ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, tyscy policjanci uczestniczyli w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pod czujnym okiem policjantów, uczestnicy zmierzyli się w konkursie z wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności jazdy jednośladem. Policjanci przypominali młodym miłośnikom jednośladów o dbaniu o swoje bezpieczeństwo podróżując rowerem w kasku oraz odblaskowej kamizelce.

Organizatorem Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Tychach, było Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Brały w nim udział uczniowie klas podstawowych oraz gimnazjalnych. W ciągu dwudniowych zmagań uczestnicy rywalizowali ze sobą w konkurencjach z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test wiedzy przygotowany przez policjantów tyskiej „drogówki”, w którym były pytania z zakresu prawa o ruchu drogowym. Następnie uczestnicy musieli wykazać się wiedzą praktyczną z zakresu pierwszej pomocy, aby wreszcie móc usiąść na rowerze i zaprezentować swoje umiejętności w specjalnie przygotowanym w tym celu miasteczku ruchu drogowego.

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” policjanci zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów, których systematycznie na drogach przybywa. Promując zdrowy i wolny od nałogów tryb życia, mundurowi przypominali tym młodym miłośnikom jednośladów, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych. Policjanci podkreślali jak istotne jest przestrzeganie przepisów oraz dbanie o stan techniczny roweru, jego obowiązkowe wyposażenie oraz jazda w kasku i odblaskowej kamizelce.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy posiadanej wiedzy i umiejętności, a także osiągniętych wyników.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/