Rozliczenie PIT do 2 maja.

 


Termin złożenia PIT upływa we wtorek, 2 maja! Warto pamiętać o obowiązujących odliczeniach od podatku i dochodu i że nie rozliczenie się z fiskusem w obowiązującym terminie podlega karze.

Deklarację można złożyć w Urzędzie Skarbowym, przez internet lub wysłać pocztą. W tym ostatnim przypadku decyduje data stempla pocztowego, która musi być najpóźniej do 2 maja do godz. 24.00.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach informuje, iż Urząd Skarbowy w Tychach oraz Punkt Obsługi Podatnika w Bieruniu będzie czynny  w zakresie akcji zeznań podatkowych za 2016r. następująco:

Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60

  • 02.05.2017r.  w godz. od 7.00 do 15.00  obsługa bankowa  od 7.00 do 14.00

Punkt Obsługi Podatnika w Bieruniu ul. Turystyczna 1

  • 02.05.2017r. w godz. od 7.00 do 15.00

Obsługa bankowa prowadzona jest w siedzibie głównej w Tychach al. Niepodległości 60.