Rekrutacja do klas I tyskich szkół podstawowych.

 


Przypominamy, że do 5 maja 2017 r. trwa rekrutacja do klas pierwszych.
Wszyscy chcący zapisać dziecko do:
  • Szkoły Podstawowej nr 13 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11)
  • Szkoły Podstawowej nr 14 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1)
  • Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19
  • oddziału hokejowego w Szkole Podstawowej nr 36
  • szkoły nie będącej szkołą rejonową, do której uczęszcza rodzeństwo dziecka
zobowiązani są do wypełnienia i złożenia wniosku rekrutacyjnego w placówce pierwszego wyboru do dnia 5 maja 2017 r.
Prosimy również rodziców, którzy nie zapisali jeszcze dzieci do klasy pierwszej szkoły obwodowej o jak najszybsze zgłoszenie się do szkoły, w rejonie której zamieszkuje dziecko.

Źródło : http://www.oswiata.tychy.pl/