Piesi i kierowcy w obiektywie kamery.

 


Tyscy policjanci, przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przeprowadzili kolejną kontrolę drogową – „Pieszy”. Podczas działań mundurowi wykorzystali specjalistyczny pojazd rejestrujący wykroczenia tzw. ruchome stanowisko dowodzenia (RSD). Celem akcji była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci z tyskiej drogówki przeprowadzili działania „Pieszy” przy wsparciu stróżów prawa z KWP w Katowicach, którzy obsługiwali specjalistyczny pojazd rejestrujący wykroczenia tzw. ruchome stanowisko dowodzenia (RSD). „Oku kamery” nie umknęli również wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami.

Podczas działań, mundurowi ujawnili 20 wykroczeń popełnionych przez kierujących względem pieszych, czyli związanych z nieprawidłowym przejeżdżaniem przez przejścia dla pieszych. Ponadto w 18 przypadkach to piesi nie zastosowali się do przepisów ruchu drogowego i przechodzili w miejscach niedozwolonych.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym, każdy pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek stosowania odblasków. Mimo to kolejni piesi tracą życie przez to, że kierowcy nie mogą ich dostrzec odpowiednio wcześnie.

Pieszy ubrany w ciemny strój, pozbawiony elementów odblaskowych, jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości 40 metrów, podczas gdy osoba mająca na sobie widoczne odblaski może zostać zauważona z odległości nawet 150 metrów. Dla kierującego pojazdem każdy metr tej odległości, to dodatkowy czas na to, aby właściwe zareagować i uniknąć tragedii.

Przepisy nie nakładają obowiązku noszenia elementów odblaskowych na drogach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Warto jednak mieć zawsze przy sobie elementy odblaskowe. Dbajmy o nasze własne bezpieczeństwo.

Niech elementy odblaskowe staną się elementem naszej codziennej garderoby – to kosztuje niewiele, a może uratować życie!


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/