Debata: Wyburzać, chronić czy modernizować. Powojenną sztuka w przestrzeni publicznej.

 


Debata: Wyburzać, chronić czy modernizować. Powojenna sztuka w przestrzeni publicznej i inauguracja projektu Tychy – przeszłość – dziś. Sztuka dla lepszego życia

Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza na debatę poświęconą sztuce powojennej i kontekstom jej funkcjonowania w różnych miastach Polski. Spotkanie odbędzie się 17 maja o godz. 18.00 w Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9, Tychy). O dziedzictwie powojennej sztuki i wizjach jej modernizacji rozmawiać będą historycy sztuki, socjologowie i artyści: Cezary Lisowski, Cezary Hunkiewicz, Iza Rutkowska, Aneta Borowik oraz Patryk Oczko. Spotkanie poprowadzi Anna Syska.

Debata jest inauguracją projektu Tychy – przeszłość – dziś. Sztuka dla lepszego życia. To całoroczny cykl działań obejmujących dyskusje, spacery i realizacje artystyczne w przestrzeni miasta. Realizacja projektu w Tychach wiąże się z długoletnią historią obecności sztuki w przestrzeni miasta. Celem podejmowanych przez Muzeum Miejskie w Tychach działań jest namysł nad współczesnym obliczem sztuki w przestrzeni publicznej, a także nad jej rolą dla mieszkańców miast. Kuratorami projektu są Michał Kubieniec i Stanisław Ruksza. Działanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Debata: Wyburzać, chronić czy modernizować. Powojenną sztuka w przestrzeni publicznej

Termin: 17 maja 2017, godz. 18.00

Miejsce: Muzeum Miejskie w Tychach – siedziba w Dawnej Młótowni, ul. Katowicka 9, Tychy

Prowadząca: Anna Syska

Goście: Cezary Lisowski, Cezary Hunkiewicz, Iza Rutkowska, Patryk Oczko, Aneta Borowik

Powojenna sztuka w przestrzeni publicznej to trudne dziedzictwo. Awangardowa w formie i treści, niełatwa w odbiorze. Jest jej sporo w wielu polskich miastach. W większości przypadków niszczeje, popada w ruinę. Bardzo rzadko doceniana, budzi raczej skojarzenia z PRL-em i nie pasuje do współczesnej pastelozy.

Czy jednak nie powinniśmy o nią zadbać? Czy może mieć dzisiaj dla nas jakąś wartość? Co możemy osiągnąć pracując z nią? To tylko niektóre z zagadnień, które będziemy chcieli poruszyć na debacie ‘Wyburzyć, chronić czy modernizować. Powojenna sztuka w przestrzeni publicznej’. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się jakie działania warto podjąć. Czy zadbać o estetykę, czy może o modernistyczne idee, czy o społeczny aspekt rewitalizacji. Spytamy o to jak modernizować, co warto zachować a co niekoniecznie. Przyjrzymy się różnym kontekstom funkcjonowania sztuki w mieście i strategiom innych ośrodków miejskich tj. Lublin, Toruń czy Elbląg. Mamy nadzieję, że dzięki tej wnikliwej analizie lepiej zrozumiemy co nas otacza i będziemy w stanie wypracować własne rozwiązania oparte na lokalnym kontekście.


Biogramy uczestników debaty:

Aneta Borowik – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. W 2008 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie obroniła pracę doktorską pt. „Architektura neobarokowa historycznego obszaru Galicji” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Purchli. Prowadzi badania nad śląską i zagłębiowską architekturą międzywojenną i współczesną. W 2012 r. ukazały się dwie książki jej autorstwa: „Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym” oraz „Dzieje, architektura oraz twórcy Zakładu OO. Jezuitów w Chyrowie”. Autorka opracowań monograficznych, artykułów poświęconych polskim architektom działających w XIX i XX wieku oraz haseł w znanym niemieckim wydawnictwie „Algemeines Künstlerlexicon”. W latach 2014-2015 samodzielnie kierowała Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach. Od 2014 r. uczestniczy w projekcie Biblioteki Śląskiej w Katowicach pt. Mistrzowie śląskiej architektury, który ma na celu dokumentację architektury i urbanistyki powstałej po 1945 r. Od 2014 r. realizuje grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki pt. Architektura i urbanistyka lat 60. i 70. na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim

Cezary Hunkiewicz – socjolog, animator, nauczyciel akademicki. Założyciel Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej, Badacz kultury, krytyk sztuki ulicznej, autor tekstów publikowanych w kraju i zagranicą. Organizator wydarzeń, wystaw i dyskusji na temat sztuki ulicznej. Autor artykułów i referatów nt. kultury miejskiej. Od ponad 15 lat aktywnie uczestniczy w rozwoju sztuki niezależnej i sztuki ulicznej w Polsce i w Europie.

Cezary Lisowski – historyk sztuki, kurator wystaw i projektów artystycznych, animator kultury. Doktorant w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu, gdzie przygotowuje rozprawę na temat architekta Kazimierza Ulatowskiego. Prowadzi badania i zajęcia ze studentami z zakresu architektury nowoczesnej i polskiego dizajnu. Uczestnik i organizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych architekturze i wzornictwu, autor artykułów z tego zakresu. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury, m.in. Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kurator Festiwalu Architektury i Wzornictwa Tormiar oraz projektu PRZEprojekt: Nowe Propozycje (CSW Toruń), współpraca przy organizacji festiwalu Warszawa w Budowie, oraz projektu Gdynia w budowie (MSN Warszawa). Autor projektu Propozycje dla Torunia. Organizator wielu wydarzeń kulturalnych i artystycznych kierowanych głównie do małych, lokalnych środowisk. Poszukiwacz i kolekcjoner wytworów polskiego wzornictwa.

Patryk Oczko – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi (2009-2011), Działu Sztuki Muzeum w Bielsku-Białej (2012). Obecnie prowadzi Dział Sztuki w Muzeum Miejskim w Tychach (od 2013) i przygotowuje pracę doktorską z dziedziny nauk o sztuce na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Zarządu Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Uczestnik konferencji naukowych, kurator i autor scenariuszy wystaw, autor artykułów oraz wydawnictw indywidualnych o charakterze naukowym i popularnonaukowym, m.in. „Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko historyk sztuki i malarz” (Katowice–Bielsko-Biała 2013); „Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta” (Tychy 2015); „Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty” (Tychy 2017). Współautor publikacji „Początki Łęczycy”, t. III, red. R. Grygiel i T. Jurek, (Łódź 2014). Laureat konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych historyków sztuki (2016).

Iza Rutkowska – artystka, aktywistka. W 2008 roku założyła Fundację Form i Kształtów, żeby nie tylko realizować indywidualne projekty, ale również mieć możliwość zapraszania do współpracy podobnie myślących artystów. Swoimi działaniami stara się nadawać nowe formy i kształty rzeczywistości i zmieniać przestrzenie w miejsca interakcji ze sztuką. Mobilizuje do dialogu filozofów, ogrodników, kucharzy, architektów i muzyków, a korzystając z ich doświadczenia tworzę interaktywne projekty.

Anna Syska – historyk architektury, pracownik Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, zajmuje się historią architektury XX wieku w województwie śląskim. Pośród jej zainteresowań naukowych są także: architektura koncernu Bata, zabytki techniki oraz międzywojenne obiekty sportowe rozumiane jako przykład budownictwa podążającego za zmianami obyczajowymi. Jest inicjatorką Akcji Mozaika, mającej na celu dokumentację i popularyzację dekoracji ściennych: mozaik, sgraffit, płaskorzeźb oraz murali pochodzących z lat 1945-1989, oraz Spaceru po Modernie, czyli akcji popularyzującej architekturę XX wieku w Katowicach. Jest także redaktorką książki Podróż ku nowoczesności. Architektura XX wieku w województwie śląskim. Obecnie pracuje nad monografią twórczości architekta Jerzego Gottfrieda.