EKO Bilet – około 17 000 sprzedanych biletów.

 


Po kilku miesiącach funkcjonowania naszej oferty EKO Bilet możemy sobie pozwolić na pierwsze podsumowania. Wszystko wskazuje na to, że bilet przypadł naszym pasażerom do gustu – jego poziom sprzedaży można liczyć w tysiącach.

– Sprawna komunikacja to podstawa dobrze funkcjonującej aglomeracji i regionu. Różnorodność środków komunikacji i podmiotów, które nimi zarządzają, stanowią wyzwanie dla procesu integracji z którym się mierzymy. Wspólny EKO bilet to zyski EKOnomiczne, ale i EKOlogiczne – dwa ważne dla nas i naszych pasażerów czynniki. Mam nadzieję, że oferta z czasem będzie się rozwijać i będzie z niej korzystać coraz więcej mieszkańców regionu – mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

EKO Bilet to nasza pierwsza oferta, która łączy w sobie usługi wielu przewoźników. Pierwsza wersja, 24-godzinna, została wprowadzona w październiku 2016 roku. W lutym oferta została rozszerzona o wersję 12- i 6-godzinną. Zwiększyła się również liczba przewoźników biorących udział w tym projekcie. Obecnie bilet pozwala na nieograniczoną liczbę przejazdów pojazdami: Kolei Śląskich, KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry.

Największą popularnością cieszy się bilet 6-godzinny, ale również poziom sprzedaży wersji 12-godzinnej sięga kilku tysięcy na miesiąc. Co istotne, popularność oferty z miesiąca na miesiąc zdaje się wzrastać. W lutym łączna sprzedaż wszystkich wersji wyniosła ponad 4 tysiące, a w marcu była już niemal dwukrotnie wyższa. Mamy nadzieję, że ten pozytywny trend będzie się nadal utrzymywać.

Duże zainteresowanie EKO Biletem potwierdza, jak ważna dla naszego regionu jest integracja transportu publicznego. Mamy nadzieję, że podobne rozwiązania będziemy mogli zaoferować w innych miastach. Koleje Śląskie są otwarte na wszelkie rozmowy w tym zakresie.


Źródło : http://kolejeslaskie.com/