Tyszanie w sprawie metropolii.

 


Do 27 kwietnia mieszkańcy Tychów mają możliwość wypowiedzenia się na temat wejścia naszego miasta w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego. Trwają konsultacje społeczne, w ramach których w kilkudziesięciu miejscach na terenie Tychów można oddać swój głos w tej kwestii.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim, o którą od wielu lat zabiegali śląscy samorządowcy, po podpisaniu przez Prezydenta RP weszła w życie. Kolejnym formalnym krokiem na drodze do jego powstania, będzie złożenie do Rady Ministrów wniosku o utworzenie metropolii; zanim to jednak nastąpi, we wszystkich gminach objętych wnioskiem zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Takie konsultacje od 14 kwietnia przeprowadzane są także w Tychach. Uprawnieni do udziału w nich są wszyscy mieszkańcy miasta. Wystarczy na odpowiednim formularzu konsultacyjnym udzielić odpowiedzi na jedno pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem Miasta Tychy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”. Wypełnione formularze należy do 27 kwietnia złożyć w specjalnie przygotowanych urnach (wykaz miejsc, gdzie można wziąć udział w głosowaniu zamieszczamy poniżej) albo wysłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miasta Tychy (43-100 TYCHY, al. Niepodległości 49) lub pocztą internetową (po uprzednim zeskanowaniu formularza) na adres: metropolia@umtychy.pl.

„Projekt powstania metropolii ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin mamy szansę na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj. Wykorzystajmy tę szansę, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę” – zachęca do poparcia idei Górnośląski Związek Metropolitalny. Samorządowcy wymieniają też konkretne cele, jakie może osiągnąć metropolia, zwłaszcza w sferze publicznego transportu zbiorowego (jeden tańszy bilet na całą komunikację, wspólne działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej i możliwość planowania nowoczesnej kolei), polityki przestrzennej (działania rewitalizacyjne, planowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju metropolii), promocja metropolii i przyciąganie do niej turystów, inwestorów i potencjalnych mieszkańców oraz wspólne, kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości życia w metropolii.

Jako przykład już realizowanego wspólnego przedsięwzięcia służyć może, prowadzony przez GZM już od pięciu lat, wspólny zakup energii, który dał wielomilionowe oszczędności.

Metropolia może liczyć na dodatkowe środki z budżetu państwa, które szacowane są na 250-300 milionów złotych rocznie, będzie miała także możliwość ubiegania się o wielkie dotacje unijne.

Wykaz jednostek, w których mieszkańcy mogą oddać głos w konsultacjach społecznych dotyczących wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego :

 • Urząd Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49,
 • Wydział Komunikacji przy ul. Budowlanych 59,
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Batorego 57,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Budowlanych 59,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy al. Marsz. Piłsudskiego 12,
 • Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach przy al. Marsz. Piłsudskiego 12,
 • Miejskie Centrum Oświaty przy al. Marsz. Piłsudskiego 12,
 • Przedszkole nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102,
 • Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej 25,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej 102,
 • Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Cmentarnej 54,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Jedności 51,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej 37,
 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów przy ul. Budowlanych 59,
 • Miejskie Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26,
 • Klub MCK Wilkowyje przy ul. Szkolnej 94,
 • Muzeum Miejskie w Tychach przy ul. Katowickiej 9,
 • Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Budowlanych 59,
 • Teatr Mały przy ul. kard. Augusta Hlonda 1,
 • Żłobek Miejski w Tychach przy ul. Fitelberga 4,
 • Miejski Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Filaretów 31 oraz rejony obsługi mieszkańców: • ROM Nr I ul. Arkadowa 9c, • ROM Nr II ul. Budowlanych 41, • ROM Nr III ul. Cyganerii 43, • ROM Nr IV al. Niepodległości 76, • ROM Nr V ul. Budowlanych 41,
 • Miejska Biblioteka Publiczna przy al. Marsz. Piłsudskiego 16 oraz filie biblioteki: filia nr 1, pl. Św. Anny 3, filia nr 3, ul. Batorego 9, filia nr 4, ul. Czysta 27, filia nr 5, ul. Dąbrowskiego 5, filia nr 6, ul. Edukacji 64, filia nr 9, ul. Edukacji 102 (w Szpitalu Wojewódzkim), filia nr 10, ul. Przejazdowa 8, filia nr 11, ul. Kopernika 3, filia nr 12, ul. Zaręby 31a, filia nr 13, al. Niepodległości 110, filia nr 15, ul. Narcyzów 24, filia nr 18, ul. Konfederatów Barskich 17.

 • Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 12/493