OIPH : Dotacje na działalność gospodarczą.

 


Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach rozpocznie w najbliższym czasie realizację projektu „Własna firma – nowe możliwości”.

Projekt kierowany jest do 18 osób niepracujących w wieku 30+, zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy: Osiedla N, O Ł, H, A, Osada Czułów. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby niepracujące (niekoniecznie zarejestrowane w PUP), w trudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety w wieku 30+ lub mężczyźni: w wieku 50+ lub długotrwale bezrobotni 30+ / niepełnosprawni 30+ / z wykształceniem co najwyżej średnim wieku 30+.

I tura naboru przewidywana jest na sierpień / wrzesień 2017 r.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymają:

– wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

– bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności w wysokości maks. 24.114,48 zł / osobę.

– wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy działalności w wysokości 1650,00 zł /m-c na osobę

– szkolenia specjalistyczne po otwarciu działalności.

W związku z powyższym prosimy o kontakt osoby zainteresowane udziałem w projekcie i założeniem własnej działalności gospodarczej:

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

43-100 Tychy, Grota Roweckiego 42 / 331

tel. 32 327 72 77


Źródło : http://izba.tychy.pl/