Wspólne służby tyskich policjantów z adeptami szkoły policji.

 


Jak co roku kursanci Szkoły Policji w Katowicach pełną służbę pod czujnym okiem tyskich policjantów. Dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy komendantami Szkoły Policji w Katowicach i Komendy Miejskiej Policji w Tychach, na ulicach będą pojawiać się dodatkowe patrole mundurowych. Młodzi adepci w trakcie pełnionych w Tychach służb, doskonalą umiejętności nabyte w trakcie szkolenia policyjnego.