44 pomysły na podwórka.

 


Zakończył się nabór wniosków w ramach nowego programu miejskiego „Zielone podwórka”. Chociaż czasu było niewiele (wnioski były przyjmowane od 1 do 15 marca), mieszkańcy Tychów wykazali się dużą aktywnością – zgłosili 44 projekty. Na dziś (21 marca) zaplanowano pierwsze posiedzenie komisji, która je oceni.

– Zainteresowanie programem jest bardzo duże, już teraz mieszkańcy pytają nas o kolejne edycje. Cieszymy się, że spotkał się on z tak pozytywnym odbiorem przez mieszkańców – mówi Justyna Gałuszka, miejski architekt krajobrazu.

„Zielone podwórka” to kolejny program zachęcający mieszkańców do współudziału w kształtowaniu krajobrazu miasta. Tym razem chodzi przede wszystkim o tereny zielone. W ramach programu można było zgłaszać propozycje zagospodarowania podwórek, skwerów i zieleńców. W projektach mogły być ujęte, oprócz zieleni, także elementy małej architektury, chodniki czy alejki, jednak nie mogły one stanowić więcej niż 40 proc. powierzchni terenu. 60 proc. zarezerwowane jest w tym programie dla zieleni. Na realizację pomysłów mieszkańców zabezpieczono w budżecie miasta 1 mln zł.

Jak mówi Justyna Gałuszka, mieszkańcy wykazali się ogromną pomysłowością. – Są to bardzo konkretne pomysły, wnioskodawcy dokładnie wskazują, jak chcą urządzić swoje podwórka – podkreśla – W projektach są ujęte elementy zabawowe dla dzieci, miejsca do odpoczynku w otoczeniu zieleni, stojaki rowerowe, chodniki w miejscach, gdzie do tej pory funkcjonują przedepty. Często są to projekty placów łączących pokolenia – jest coś dla dzieci, dla osób aktywnych, dla seniorów. Ale mamy też projekty np. nasadzenia drzew w pasie drogowym, co nas bardzo ucieszyło, bo tendencja jest raczej taka, by w pasie drogowym drzewa wycinać – takie wnioski najczęściej do nas wpływają. To bardzo pozytywne, że mieszkańcy pomyśleli o tym, żeby uzupełniać te braki i sadzić drzewa.

W odróżnieniu od budżetu partycypacyjnego, w programie „Zielone podwórka” nie było podziału na okręgi – każdy mieszkaniec mógł podpisać się pod wnioskiem dotyczącym dowolnego obszaru w mieście. Nie będzie też głosowania – złożone wnioski będą oceniane przez 9-osobową komisję. We wtorek (21.03) odbędzie się jej pierwsze posiedzenie. Ocena merytoryczna i formalna potrwa do piątku (24.03), a 27 marca zostanie ogłoszona lista projektów, które będą zrealizowane.

Liczba złożonych wniosków w programie „Zielone podwórka”: • MZBM – 17 wniosków • TSM „Oskard” – 9 wniosków • Spółdzielnia Weronika – 3 wnioski • Inne spółdzielnie i wspólnoty – 4 wnioski • Tereny gminne – 11 Łącznie złożono 44 wnioski.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 8/489