Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty wystawa w Muzeum Miejskim.

 


Wernisaż: 24 marca 2017, godz. 18:00

Czas trwania: 25 marca – 9 września 2017

Miejsce:  Dawna Młótownia, ul. Katowicka 9

 

Kurator wystawy: Patryk Oczko

Aranżacja: Franciszek Kłak

Infografika: Zofia Oslislo

Promocja: Joanna Kucz – Pieczka

Patronat honorowy: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice


„Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty” to tytuł kompleksowego przedsięwzięcia Muzeum Miejskiego w Tychach, obejmującego przede wszystkim wystawę czasową, a także wydarzenia towarzyszące oraz dwie publikacje.

Marek Dziekoński (1930-2002) ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Działał głównie w Tychach oraz we Wrocławiu. Jego dorobek twórczy stanowią liczne zrealizowane projekty, a do najważniejszych z nich należą: budynek Panoramy Racławickiej we Wrocławiu (współautor: Ewa Dziekońska), pawilon Klubu Górniczego w Tychach, budynek banków w Tychach (współautor: Ewa Dziekońska), hala sztucznego lodowiska w Tychach, hotel Jana Pawła II we Wrocławiu (współautor: Anna Bartoszewska) i wiele innych. Marek Dziekoński był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich – pełnił m.in. funkcje członka Zarządu Oddziałów we Wrocławiu i w Katowicach oraz wiceprezesa Oddziału w Katowicach.

Na wystawie czasowej w Muzeum Miejskim w Tychach (Dawna Młótownia, ul. Katowicka 9) zaprezentowane zostaną liczne projekty ukazujące różne fazy rozwoju koncepcji, zarówno tych zrealizowanych, jak i pozostałych wyłącznie na papierze. W wielu przypadkach zostaną one zestawione z dokumentacją fotograficzną modeli, obiektów w trakcie budowy oraz tuż po jej ukończeniu. Niejednokrotnie też fotografie będą jedynym śladem architektonicznej koncepcji. W przypadku obiektów istniejących, ukazany obraz pierwotny skonfrontowany zostanie ze stanem obecnym, dając możliwość refleksji nad trwałością dorobku pracowitego życia twórcy oraz zmiennością recepcji wartości estetycznych.

Ekspozycji towarzyszyć będzie katalog autorstwa Patryka Oczki. Publikacja trafi w ręce odbiorcy już podczas wernisażu wystawy – 24 marca.

Cykl wydarzeń towarzyszących wystawie rozpocznie 31 marca konferencja Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955-1989.  Prelegentami będą: prof. Ewa Chojecka, dr Ryszard Nakonieczny, dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, Anna Syska, Przemysław Czernek, Robert Skitek i Patryk Oczko. Wszystkie referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane. Wydawnictwo posesyjne ukaże się na zakończenie wystawy czasowej.

Odbędą się spotkania z architektami, oprowadzania kuratorskie, spacery po Tychach, zapoznające uczestników z postacią i twórczością Marka Dziekońskiego. W czasie trwania wystawy Muzeum weźmie też udział w ogólnopolskiej akcji Dzień Wolnej Sztuki.