Tychy – Dzielnice i osiedla. OSIEDLE Z (Zuzanna).

 


Liczba mieszkańców 5682. Osiedle budowane w latach 1982 – 1986 ma kameralny charakter i niską, co najwyżej czteropiętrową zabudowę. Zlokalizowane jest w sąsiedztwie Jeziora Paprocańskiego i Ośrodka Wypoczynkowego.

W osiedlu zwracają uwagę domy jednorodzinne będące pozostałością jednego z przysiółków Cielmic. Najdalej na zachód wysuniętym obiektem należącym kiedyś do Cielmic jest budynek dawnej szkoły, w której obecnie mieści się pub „Tawerna”. O wysokiej waloryzacji osiedla zarówno przez jego mieszkańców, jak i tyszan, świadczą wyniki badań socjologicznych : żaden z badanych mieszkańców osiedla Z nie zadeklarował braku zadowolenia z zamieszkiwania na tym osiedlu. Ponadto osiedle Z było najczęściej wskazywane jako osiedle godne polecenia innym jako miejsce zamieszkania – taką opinię wyraziło 15,8 % tyszan.

Mieszańcy osiedla Z doceniają przestrzeń publiczną swojego osiedla – ryneczek oraz położny w sąsiedztwie Ośrodek Wypoczynkowy wraz z jeziorem. Do osiedla należy także zespół domów jednorodzinnych i szeregowych powstały pod koniec lat 90-tych XX wieku – osiedle Z1. Tam znajduje się interesujący pod względem architektury kościół p.w. Maksymiliana Kolbe, który zaprojektował Janusz Włodarczyk. Kolejnymi inwestycjami w sąsiedztwie osiedla jest kompleks boisk sportowych oraz jeden z tyskich obiektów charakterystycznych – Hotel Piramida – zbudowany w proporcji 1/5 w stosunku do piramidy Cheopsa.

kliknij i przenieś się do GALERII ZDJĘĆ


Źródło : „Tychy- monografia historyczna” 2011