Konkursy na stanowiska dyrektorów tyskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

 


Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół oraz przychodni.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora  …. (pełna nazwa placówki)”.
Termin składania ofert : do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 15:30, na adres : Miejskie Centrum Oświaty, Al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy (decyduje data wpływu do MCO Tychy).
Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:
• Przedszkola nr 3 w Tychach, ul. Paprocańska 156,
• Przedszkola nr 5 w Tychach, ul. E. Orzeszkowej 56,
• Przedszkola nr 14 im. Marii Montessori w Tychach, ul. Cyganerii 33,
• Przedszkola nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach, ul. Katowicka 102a,
• Szkoły Podstawowej nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach, ul. Tołstoja 1,
• I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, ul. Korczaka 6,
• II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach, ul. Norwida 40,
• Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, ul. Browarowa 1a,
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tychach, ul. Leśna 66,
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach, ul. Cmentarna 54,
• Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, ul. Czarnieckiego 22,
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach, ul. Gen. Andersa 16

Źródło : http://www.oswiata.tychy.pl/