Podsumowanie pracy tyskich policjantów w 2016 roku.

 


Wczoraj odbyła się narada roczna podsumowująca pracę policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tychach za rok 2016. Zaprezentowane zostały osiągnięte wyniki oraz przedstawione tegoroczne założenia i priorytety w walce z przestępczością.

Wczoraj w siedzibie tyskiej Straży Miejskiej odbyła się narada roczna, w której udział wzięło kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Tychach, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Tychach Leonard Synowiec, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Kazimierz Utrata oraz Komendant Straży Miejskiej w Tychach Ryszard Polcyn.

Na początku narady p.o. Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Sławomir Wojtylak przedstawił wyniki pracy tyskich policjantów za cały poprzedni rok. 2016 rok w policyjnych statystykach zapisał się jako okres spadku liczby przestępstw. Skuteczność działań tyskich funkcjonariuszy przełożyła się również na porównywalną do poprzedzającego roku wykrywalność czynów zabronionych popełnionych na terenie naszego miasta. Co ważne, dotyczyło to przede wszystkim kategorii najbardziej dokuczliwych społecznie tj. kradzieży oraz przestępstw rozbójniczych. Na tyskich drogach w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek wypadków drogowych i niewielki wzrost kolizji. Był jeden wypadek śmiertelny, podobnie jak w roku 2015. Analizy wskazują, że prowadzone akcje profilaktyczne pod kątem poprawy bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego dają pozytywne efekty. W związku z tym kontynuowane będą między innymi akcje trzeźwość, kontrole prędkości oraz w ramach działań dot. „Roku pieszego” zwracanie szczególnej uwagi na pieszych uczestników ruchu drogowego. Mł. insp. Sławomir Wojtylak przeczytał także pismo Jarosława Zielińskiego- Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, będące podsumowaniem działalności polskiej Policji w 2016 roku oraz wskazaniem priorytetów Ministra na rok 2017 odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli. Podczas narady głos zabrali zaproszeni goście, którzy pozytywnie ocenili współpracę z tyskimi stróżami prawa. Na koniec Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński zwrócił szczególną uwagę na pracę dzielnicowego, która oprócz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowi bardzo ważny element uspołeczniania pracy Policji. Złożył także podziękowania wszystkim policjantom tyskiej komendy za uzyskane wyniki i zaangażowanie w walce z przestępczością. W sposób szczególny podziękował również Prezydentowi Miasta Tychy Andrzejowi Dziuba, za duże wsparcie dla tyskich policjantów, a co za tym idzie, za prace na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/