„Decydujesz, pomagamy” – nabór zgłoszeń trwa.

 


Ruszyła II edycja programu „Decydujesz, pomagamy”, w ramach którego aż 150 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych otrzyma łącznie 750 000 zł na realizację projektów skierowanych do lokalnych społeczności.

O programie
Celem programu jest wsparcie lokalnej społeczności w zmianie swojego najbliższego otoczenia na lepsze. Na potrzeby programu Polska została podzielona na 145 mikroregionów. W każdym z okręgów przyznany zostanie grant w wysokości 5 000 zł. Szerokie kryteria programu pozwalają na zgłaszanie różnorodnych przedsięwzięć od renowacji przestrzeni miejskiej, przez warsztaty edukacyjne czy działania aktywizujące dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, po wydarzenia specjalne oraz promocję zdrowego stylu życia. Ważne, by projekty były dedykowane lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?
Praktycznie każdy: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz wszyscy aktywni obywatele, którzy mogą zgłosić się jako grupy nieformalne np. w ramach grup sąsiedzkich, kół naukowych, klubów osiedlowych czy kółek zainteresowań.
Co zrobić, żeby wziąć udział?
Wystarczy zapoznać się z regulaminem programu, a następnie do 31.01.2017 r. wypełnić formularz na stronie www.tesco.pl/pomagamy.
Mechanizm programu jest prosty

  • lokalne organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne i spółdzielnie socjalne, zgłaszają swoje projekty do 31.01.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie https://pomagamy.tesco.pl/
  • komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 145 okręgów,
  • o tym, która organizacja otrzyma grant, decydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu,
  • otrzymany grant powinien zostać zrealizowany w terminie od czerwca 2017 do września 2017 włącznie.

Więcej informacji na stronie www.tesco.pl/pomagamy oraz w Regulaminie programu.


Źródło : http://umtychy.pl/